Děti zemřelé před narozením v hledáčku Tobitu


Vzor citace:
Vališová Jana: Děti zemřelé před narozením v hledáčku Tobitu. In: Český bratr. Praha: Českobratrská církev evangelická, 2015, roč. 91, č. 12, s. 14. ISSN 1211-6793

Je možné, aby děti zemřelé před narozením opustil Bůh, když dokáže hravě smazat 10 000 hřiven? „Neděste se, ani se nermuťte nad svým dítětem či nad sebou a vězte, že vaše modlitba Boha těší a že Bůh učiní vše tak, že to bude mnohem lepší, než vůbec můžete pochopit nebo si přát.“ Těmito slovy odpovídal Luther na otázku, jak utěšit ženy, které porodily mrtvé dítě. Uvedené problematice se s pastýřským zájmem prohloubeným možná i zkušeností se smrtí vlastního dítěte věnoval ve svém traktátu Útěcha pro ženy, kterým se přihodilo neštěstí při rození dětí. V tomto krátkém spisu, který vyšel v roce 1542 a přežil knihu Johanna Bugenhagena (1485-1558) Výklad 29. Žalmu, k níž byl původně připojen, zdůrazňuje, že matky nemají ze samovolného potratu obviňovat samy sebe a nemají si myslet, že je Bůh z nějakého důvodu trestá. Naopak je povzbuzuje, aby pevně věřily tomu, že modlitby, které se modlily v období těhotenství, byly v nebi skutečně vyslyšeny.

Jak dále zmiňuje ve své práci Pohřeb a hřbitov v legislativě Kodexu kanonického práva s přihlédnutím k právu České republiky (2009) teolog Tomáš Kotrlý, Luther tehdy řešil pastorační, nikoli právní stránku pohřbívání mrtvě narozených dětí.

Můžeme po 450 letech kladně odpovědět na otázku, jak naložit s tělem mrtvě narozeného dítěte, jestliže o jeho pohřbu rodiče rozhodnout nemohou nebo díky nedostatku informací nechtějí? Existuje v tomto případě nějaké zákonné gesto lidskosti s vetkanou snahou o zachování piety a důstojnosti k mrtvému lidskému tělu, které žilo svůj krátký život jen v děloze matky? Postupy regulující nakládání s těly dětí zemřelými před svým narozením jsou ze strany českého státu nesystémové a nekoncepční. Pohřbívací povinnost těchto „malých bezdomovců“ nemá podle zákona o pohřebnictví v ČR obec ani stát. Spolek Tobit, z.s. na tuto skutečnost svojí činností upozorňuje, pomáhá rodinám zasaženým perinatální ztrátou a opuštěné mrtvě narozené děti pohřbívá na vlastní náklady.

Kontakt: tobit@tobit.cz, telefonní linka pomoci 604 100 472. Více informací na www.tobit.cz.

Jana Vališová, členka FS ČCE v Jihlavě, předsedkyně Tobit, z.s. a státem autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci smuteční řečník a obřadník