Pro nemocnici v Uherském Hradišti nejsou opuštěné mrtvě narozené děti odpadem

Uherskohradišťská nemocnice a.s. je dalším zdravotnickým zařízením, s nímž jsme nedávno uzavřeli smlouvu o spolupráci při zajišťování pohřbení opuštěných mrtvě narozených dětí.
Velmi si vážíme přístupu vedení nemocnice a jejich zaměstnanců, kteří hledali na sklonku prázdnin cestu, jak zajistit pohřbení mrtvě narozeného dítěte (téměř 2 kg) po té, kdy na tuto jejich žádost reagovalo město Uherské Hradiště zamítavě. Na nabídku vedení nemocnice jsme velmi rádi řekli ANO :-):

„…Vážená paní Vališová, moc Vám děkujeme za ochotu a pomoc při řešení této pro nás mimořádné situace a jsme velmi rádi, že váš spolek Tobit se stará o pietní pohřby mrtvě narozených opuštěných dětí. Pokud by to bylo možné, rádi bychom s Vámi navázali dlouhodobější spolupráci, i když bychom si samozřejmě všichni zajisté přáli, aby následně nebylo třeba Vašich služeb využít.“