Novela zákona o pohřebnictví zveřejněna ve Sbírce zákonů

Novela zákona o pohřebnictví, kterou 19. 6. 2017 podepsal prezident ČR, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 10. července 2017, částka 71, jako zákon č. 193/2017.
zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=193/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Konsolidované znění zákona č. 256/2001, o pohřebnictví a o změně někteých zákonů,  účinné od 1. 9. 2017 zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256/zneni-20170901