O nejmenších z nás i Tobitu na vlnách Radia Proglas

Pořad Kafemlýnek s podtitulem „Respekt k nenarozeným dětem“ se dne 7. 11. 2017 věnoval tématu nejmenších z nás.

Hostem Ireny Kintrové byl tentokát Tomáš Kotrlý, vedoucí Oddělení pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj. Hovořilo se o změnách v zacházení s pozůstatky dětí zemřelých před narozením, k nimž došlo po účinnosti novely zákona o pohřebnictví od září 2017.

V závěru pořadu zazněla i jedna z modlitebdokumentu o Modlitbě za mrtvě narozené děti a pastorační přístup k jejich rodinám (projednáno a schváleno Komisí pro liturgii České biskupské konference dne 26. 10. 2015, č. j. 684/2015), který vznikl na základě podnětu křesťanské sekce spolku Tobit.

 
Odkaz na záznam pořadu:
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2017-11-07-09-30-00/