Projednání novely zákona o pohřebnictví zařazeno na pořad 7. schůze Senátu

Organizační výbor Senátu Parlamentu ČR přikázal dne 9. 5. 2017 Poslaneckou sněmovnou schválený návrh novely zákona o pohřebnictví jako tisk č. 122/11 k projednání těmto výborům:

Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VUZP) jako výboru garančnímu, Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku (VZSP), Ústavně-právnímu výboru (ÚPV) a Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova (SKRV)

Přehled jednání jednotlivých výborů:
ÚPV     17. května 2017 od 11:30 hod
VUZP   17. května 2017 od 13:50 hod
SKRV   30. května 2017 od 10:00 hod
VZSP

Projednání tisku č. 122/11 bylo zařazeno jako bod č. 22 na pořad 7. schůze Senátu, která bude zahájena dne 31. 5. 2017 v 9:00 hodin.

Schůze výborů i jednání Senátu jsou veřejné, pokud se jednotlivý výbor nebo Senát neusnesou, že schůze (jednání) nebo její (jeho) část jsou neveřejné.

Odkaz na webový přenos z jednání Senátu:
http://www.senat.cz/cinnost/webtv/index.php?ke_dni=14.05.2017&O=11