MODLITBY

Struktura římskokatolického smutečního obřadu v České republice nad plodem po potratu

1. Úvodní obřady: oslovení, přivítání, modlitba (např. Pohřební obřady, (1999) s. 27, č. 7)
2. Bohoslužba slova: čtení z Písma (např. Job 1,21; Mdr 11,21-26; Žl 71,6 nebo jiné vhodné texty)
3. Krátká promluva
4. Přímluvy (např. Pohřební obřady, (1999) s. 33, č. 4) bez závěrečné orace)
5. Modlitba Otče náš s doxologií
6. Závěrečná orace (k výběru)

— Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi Pánem nad životem a smrtí, k tobě přijde každý člověk. Svěřujeme ti toto dítě, které nemohlo spatřit světlo a krásu tohoto světa. Dej, ať mu září světlo věčné a ať zažívá nevýslovnou krásu v patření na tebe ve společenství tvých svatých, tam, kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

— Všemohoucí Bože, Otče všech lidí, ty ze své lásky nevylučuješ nikoho. Plni naděje a důvěry svěřujeme do tvé lásky i toto dítě, na které jsme se těšili, které se však do svého pozemského domova nemohlo narodit; ty však je přijmi do slávy domova nebeského. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

— Všemohoucí a milující Otče, tvůj Syn se z lásky k nám stal člověkem, přijal tělo a již v lůně své matky byl nazván požehnaným plodem. S důvěrou ti odevzdáváme toto dítě, které nemohlo dospět k plnosti této pozemské existence. Posilni naši víru, že dojde do plnosti slávy vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

— Svatý a lidi milující Bože, náš nebeský Otče, tvůj Syn Ježíš Kristus nám zjevil tvou lásku a vydal svůj život za nás za všechny. Do tvého nekonečného slitování svěřujeme i toto dítě, které jsi k sobě povolal dříve, než se mohlo narodit. Dej, ať se s ním všichni jednou shledáme ve tvém věčném království, kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

7. Závěrečné obřady: požehnání a propuštění

Srov. http://www.liturgie.cz/pohreb/modlitby-za-mrtve-narozene/

 

Poděkování členům Liturgické komise ČBK za vydání dokumentu zabývajícímu se modlitbami za mrtvě narozené děti a pastoračním přístupem k jejich rodinám.

 

1. Dokument Liturgické komise České biskupské konference o Modlitbě za mrtvě narozené děti a pastorační přístup k jejich rodinám (na základě podkladů Tobitu schváleno předsedou Liturgické komise České biskupkské konference Mons. Janem Vokálem dne 26. 10. 2015, č.j. 684/2015).

1.2 Popis římskokatolického smutečního obřadu za mrtvě narozené děti s úvodním pastoračním komentářem a modlitbami,
zdroj http://www.liturgie.cz/pohreb/modlitby-za-mrtve-narozene/

1.3 Sdělení biskupům ordinářům českých a moravských diecézí publikované v diecézních věstnících po celé České republice během listopadu a prosince 2015.

 

Křesťanský pohřeb zpopelněných lidských ostatků dětí zemřelých před narozením – odkaz na fotogalerii.