tobit_lista_07

… šel jsem, vykopal hrob a pohřbil jsem ho. (Tóbit, 2.7)

 

Podporujeme pietní zacházení s dětmi zemřelými před narozením,
jejich pohřbívání a registraci intrauterinního úmrtí na matrice.

 

 

Usilujeme o reformu a změnu právního řádu České republiky.

 

 

English resume

TOBITÍ PÉČE

Pomáháme s přípravou pohřbu dětí zemřelých před narozením dle potřeb rodičů, kterým nabízíme v této obtížné životní situaci bezplatné poradenství. Spolupracujeme s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb, kteří nás informují o opuštěných mrtvorozených dětech, k nimž se nikdo nehlásí. Jejich lidské ostatky ukládáme do hrobu Tobitu na Vinohradském hřbitově v Praze.

Proč název Tobit ?

Tóbit z kmene Neftalí, otec Tóbijáše, představuje jednu z hlavních postav stejnojmenné deuterokanonické knihy. Žil na přelomu 7. a 8. století před n. l. v exilu. Prožíval těžkosti za vlády krále Sancheríba, který nechával jeho zajaté soukmenovce popravit, kdy se mu zlíbilo. Tóbit jejich nepohřbená těla pochovával, čímž na sebe přivolával hněv Asyřanů. A když kvůli pohřbívání přerušil slavnost, kterou pořádal, dočkal se posměchu nejen sousedů, ale i vlastní manželky.

Proč zelená barva loga?

Smrt je jezdec na zeleném koni…

Zjevení 6,8

Při překladu starořeckého slova χλωρός v uvedeném verši novozákonní knihy sepsané na konci 1. století zvolili jeho autoři v kralickém znění raději výraz „sinavém“ popř. „mrtvolně bledém“. Zřejmě se jim zdálo nevhodné spojovat zelenou barvu rašení, vegetace a života, se jménem Θάνατος Smrt. Ačkoli některé medicinské spisy dávají adjektivu tento výraz, pro řeckou Bibli znamená vždy „zelený“. Ano, právě v tom spočívá paradoxní síla obrazu, kdy je život ve svém počátečním růstu, síle a naději napaden ještě před narozením nemocí a bývá ukončen, je pomíjivý. Vždyť „Každé tělo je tráva a všechna jeho krása jako polní květ. Uschne tráva a opadá květ, když jej ovane Hospodinův dech…“ (Iz 40, 6-7)

TÝM

Předsedkyně Jana Vališová valisova@tobit.cz
Člen rady Giuseppe Maiello maiello@tobit.cz
Členka rady Jana Šetřilová setrilova@tobit.cz
Členka rady Alena Pobořilová poborilova@tobit.cz
 

Revizorka účtu

 

Sylvie Pavlová

 

pavlova@tobit.cz

AKTUALITY

RAKOUSKO umožní registraci potracených dětí

Rakouský parlament projednal a koncem roku 2016 schválil změnu tamní legislativy, která umožní registraci plodu po potratu na matrice. Počínaje druhým čtvrtletím letošního roku bude moci matka nebo otec po souhlasu matky požádat o registraci potraceného u místně příslušného registrátora.
Celý článek…

Projednání novely zákona o pohřebnictví v garančním výboru

Ve čtvrtek dne 9. 2. 2017 bude na základě usnesení č. 1536 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od 9.00 hod. zahájeno ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednání Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, /sněmovní tisk 954/.

Celý článek…

NOVELA ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ POSTOUPENA DO DRUHÉHO ČTENÍ

Po středečním přerušení pokračovala v pátek dne 20. 1. 2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bodem č. 5 v prvním čtení rozprava o Vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/. Na jejím závěru přítomní poslanci schválili jeho postoupení do druhého čtení a přikázali ho k projednání garančnímu výboru (výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj) a výboru ústavně právnímu, a to ve zkrácené lhůtě 30 dnů.
Celý článek…

ČINNOSTI SPOLKU

PORODNICE

Spolupracujeme s poskytovateli zdravotních služeb, kteří nás informují o opuštěných dětech zemřelých před narozením, jejichž pohřbení nikdo dobrovolně nezajistil.

Smlouvy o spolupráci při zajišťování pohřbení opuštěných dětí zemřelých před narozením uzavřené se spolkem Tobit, z. s. od roku 2014:

REGISTRACE

Dítě zemřelé před narozením nelze zapsat do matriční knihy zemřelých. V jeho rodném listu je uvedeno rodné číslo, určení jeho jména není povinným údajem. Pokud rodiče nepožádají včas o vydání těla svého dítěte k pohřbení, je bez možnosti vyzvednout si urnu s jeho popelem anonymně a hromadně likvidováno v nemocniční spalovně s klinickým odpadem.

Děje se tak i při pokročilé délce jeho gestačního stáří (např. váze přesahující 3 kg a délce 50 cm). Na rozhodnutí, zda své mrtvorozené dítě pohřbí, mají rodiče necelých 100 hodin od předání Listu o prohlídce zemřelého. Po marném uplynutí této zákonné lhůty zajistí ve spolupráci s nemocnicí a pohřební službou jeho pohřeb na vlastní náklady člen Tobitu.

POHŘEBIŠTĚ

Pohřbíváme opuštěné mrtvě narozené děti a plody po potratu. Pomáháme s přípravou pohřbu těchto dětí zemřelých před narozením dle potřeb rodičů, kterým v této obtížné životní situaci nabízíme bezplatné poradenství.

Lidské ostatky dětí zemřelých před narozením ukládáme do hrobových míst Tobitu na veřejných pohřebištích.

Historicky první společná Tobití hrobka vznikla na Vinohradském hřbitově v Praze (oddíl 35, č. 23).

hrbitov_333na241_4

KONTAKT

 

  • IČ: 02127989
  • DIČ: CZ02127989
  • Číslo účtu: Fio banka, a. s.
    Pro platby v CZK v ČR: 2900479810/2010
    IBAN: FIOBCZPPXXX
    BIC kód/SWIFT: CZ5520100000002900479810
  • ID datové schránky: kyw8ejc
Kontrolní otázka: 1+1=?