MRTVÝ NOVOROZENEC A POROD DOMA

– OTEVŘENÝ DOPIS ADVOKÁTKY ŽURNALISTŮM

Zveřejňujeme otevřený dopis českým novinářům právničky Ligy lidských práv, s jehož obsahem se spolek Tobit zcela ztotožňuje.

Díky jejich dlouhodobě jednostrannému a neobjektivnímu zpravodajství o dětech zemřelých pří porodu, na jehož počátku bývává protiprávní jednání, dochází k cílené manipulaci s veřejným míněním.
Popisovaný neprofesionální přístup jemně vyvážil např. diskusní pořad Českého rozhlasu Plus Pro a proti dne 10. 10. 2017, jehož obsah jsme zveřejnili zde: http://tobit.cz/pripad-umrti-novorozence-pri-domacim-porodu-v-brne-ozivil-diskusi/.
Byl sice pouhou kapičkou v oceánu dezinformací, ale díky za něj.

Ing. Jana Vališová
předsedkyně Tobit, z.s.

 

30. 9. 2017 | 2. 10. 2017 20:10

Zuzana Candigliota

Vážené žurnalistky a žurnalisté,

ne, tento můj otevřený dopis nebude ve stylu Tomáše Matonohy. Dovolte mi, abych Vám poskytla věcnou zpětnou vazbu k Vašim článkům a mediálním výstupům ze dne 26. 9. 2017 ohledně nedávného brněnského porodu, který proběhl doma a skončil smrtí dítěte (i když nemám podrobné informace, např. zda šlo vůbec o plánovaný porod doma). Obsahy Vašeho zpravodajství jsou víceméně podobné: informování o události a upozornění na rizikovost domácích porodů a nezodpovědnost rodičů ze strany komentujícího lékaře.

První otázkou, kterou si kladu, je – proč vůbec o takové události informujete? Samozřejmě můžete říct, že úmrtí dítěte při porodu je informace, která zajímá veřejnost. Nicméně pak nastává další otázka – proč neinformujete rovněž o úmrtích novorozenců při porodech v nemocnici? Z oficiálních statistik Českého statistického úřadu vyplývá perinatální úmrtnost asi 5 promile při počtu zhruba 110.000 narozených dětí ročně. To znamená více než jedno mrtvé novorozeně denně. Značná část těchto dětí je sice nedonošených nebo s nějakou zdravotní vadou, ovšem i tak při porodech v českých porodnicích ročně podle statistik zemře několik desítek donošených dětí. Pokud by Vaše zpravodajství bylo objektivní, tak by každých 14 dní musela zaznít zpráva o těchto tragédiích. To se ovšem neděje.

Můžete namítnout, že důvodem informování je to, že domácí porod je zbytečné riziko, a tedy i nezodpovědnost, zatímco porod v plně vybavené nemocnici z logiky věci znamená minimalizaci rizik. A proto je potřeba informovat o důsledcích domácích porodů – aby rodiče nevystavovali dítě zbytečnému riziku, kterému bylo možné předejít. Tak to prezentují lékaři, takže to musí být pravda. A nebo ne? Mluví čeští lékaři pravdu, když hovoří o rizikovosti domácích porodů, hazardu a nezodpovědnosti rodiček?

Britský výzkum z roku 2011 provedený na téměř 65.000 rodičkách porovnával bezpečnost porodů u nízkorizikových rodiček dle místa porodu a poskytovatele a vyplynulo z něj, že míra vážných nepříznivých následků u dítěte je u domácího porodu s porodní asistentkou 4,2 ‰ a u porodu v nemocnici s lékařem 4,4 ‰ (viz tabulka č. 3 v odkazu). K metodice výzkumu dodávám, že do nemocničních porodů rozhodně nebyly započítány porody doma, které skončily převozem do nemocnice. Takových výzkumů byla provedena v zahraničí celá řada a vyplývá z nich to, že zdravá žena s nízkým rizikem volbou porodu v nemocnici neminimalizuje riziko, že její dítě zemře nebo bude poškozené v důsledku porodu. Toto riziko je totiž srovnatelné, ať už žena plánuje porod v nemocnici nebo doma. I když porod doma snižuje možnost rychlého zásahu lékařů, tak nemocniční porod představuje jiná rizika, která výhodu rychlého zásahu vyrovnávají. Proto i Světová zdravotnická organizace už více než 20 let podporuje možnost porodu doma s porodní asistentkou jako plnohodnotnou a srovnatelně bezpečnou volbu jako porod v nemocnici (a nově naopak varuje před násilím na ženách v porodnicích). Ještě doplním, že v těchto zahraničních výzkumech nefigurují nebezpečné praktiky, jako je tlačení lokty personálu na břicho rodičky, které se běžně provádí v českých porodnicích a občas způsobí rupturu dělohy nebo poškození plodu. V západních zemích se totiž tato praktika neprovádí. Podobná studie v českých podmínkách by dost možná vyšla v neprospěch nemocničních porodů.

V ČR se plánovaně doma narodí asi 500-1.000 dětí ročně. Pokud by domácí porody byly tak extrémně rizikové, jak neustále straší čeští lékaři, tak významný podíl z nich by skončil tragicky a tyto případy by se neobjevovaly jednou za čas, ale každý týden. Nic takového se ale neděje a úmrtí nebo vážné poškození zdraví dítěte je zcela výjimečnou událostí, stejně jako je to výjimečné u porodů v nemocnicích. Mimochodem je k zamyšlení, že pro české lékaře je hazardem domácí porod, u něhož je riziko úmrtí či poškození plodu jen několik ‰ (ostatně obdobně jako u nemocničních porodů), ale naopak amniocentéza (odběr plodové vody), u níž je riziko potratu asi 1 %, je podle nich zcela v pořádku a tento výkon se u nás oproti zahraničí nadužívá (zdravým, ale starším rodičkám je to lékaři vnucováno). Jako nežádoucí následek této diagnostické metody je tak ročně připraveno o život mnohonásobně více zdravých plodů/dětí než vlivem domácích porodů.

Vzhledem k tomu, že žena s nízkým rizikem, která si po uvážení zvolí porod doma s porodní asistentkou, neohrožuje své dítě o nic více než žena, která volí porod v nemocnici, je mi záhadou informační hodnota článků o domácích porodech, které zcela výjimečně skončí komplikací a smrtí dítěte. Jaký je účel těchto reportáží? A to zvlášť za situace, kdy není jasné, zda šlo o plánovaný porod doma s porodní asistentkou, nebo plánovaný porod bez asistence, nebo neplánovaný překotný porod, zda šlo o nízkorizikovou rodičku nebo rodičku s předem známými komplikacemi.

Jediný dopad těchto zpráv je vytvoření prostoru pro ventilaci primitivních emocí čtenářů a skandalizace rodičky a její rodiny, která si v tak náročném období, jako je ztráta dítěte, může přečíst nechutné komentáře typu:

  • Blesk: „Měla chcípnout ta blbá kráva a ne dítě!!!Tupé hovado!!!Já bych kurwu nechal zavřít!“
  • Blesk: „To jsou ty moderní přírodní krávy. Raději riskují život miminka, než aby jim nedej bože doktor šáhl na tu jejich smrdutou, zarostlou pí.u“

A nebo „slušnější“, ale odsuzující komentáře neinformované veřejnosti typu:

  • Idnes: „Tak hlavně, že maminka se cítila pohodlně v domácím prostředí a nebyla stresovaná otravnými sestřičkami. Doufám, že je na sebe pyšná, jak dala přednost vlastní pohodě před zdravím dítěte. Netvrdím, že v nemocnici by nezemřelo, ale rozhodně by mělo větší šanci.“

Vaše zpravodajství o zemřelých dětech při porodu by bylo objektivní a nezaujaté:

  1. Pokud byste informovali ve stejném rozsahu o porodech v nemocnicích se špatným koncem, což by pro Vás znamenalo být tímto tématem permanentně zahlceni. Zdálo by se Vám absurdní psát články a natáčet reportáže o zemřelých dětech při porodu v nemocnici s komentářem např. porodní asistentky, že žena byla nezodpovědná a kdyby rodila doma, tak by se to nemuselo stát? Jenže stejného ražení jsou i Vaše zprávy zaměřené proti ženám, které rodí doma.
  2. Pokud byste namísto jednostranných a manipulativních komentářů lékařů o údajné zvýšené rizikovosti porodu doma předkládali objektivní informace ze statistik, výzkumů a doporučení mezinárodních autorit, jako je Světová zdravotnická organizace. A také pokud byste se zabývali tím, proč některé ženy volí porod doma.V českém prostředí srozumitelně zprostředkovává obsah výzkumů z porodnictví biostatistička Markéta Pavlíková (www.biostatisticka.cz). Napsala mj. text „Nejčastější mýty o porodu v domácím prostředí a péči porodní asistentky“, který je na rozdíl od výkřiků lékařů podložený fakty a výzkumy, ale také článek „Problematické postupy v českém porodnictví“, který rozebírá část důvodů, proč některé ženy raději volí porod doma.

Vaše články o porodech doma se špatným koncem navíc téměř vždy vychází z porušení povinné mlčenlivosti záchranné služby nebo jiného poskytovatele péče a poskytnutí informací bez souhlasu rodiny, tedy z protiprávního jednání. Dotčená rodina by jistě nepřála stát se ve veřejném prostoru terčem nenávistných komentářů, i když zůstane v anonymitě. Také je potřeba vzít do úvahy i to, že tito poskytovatelé zdravotních služeb svými tiskovými zprávami sledují svoje vlastní zájmy, svoji ideologii boje proti domácím porodům, kterou bohužel Vy povrchně a nekriticky přejímáte.

Závěrem si nemohu odpustit srovnání české speciality spočívající ve veřejném odsuzování žen, které porodily doma, se situací v některých zaostalých zemích, ve kterých je interrupce postavena mimo zákon. V těchto zemích běžně dochází k tomu, že i když ženy spontánně potratí, tak jsou podezírány z toho, že si potrat vyvolaly samy, a dokonce jsou i trestně stíhány či odsouzeny. Společné je na tom to, že se stane osobní tragédie – žena přijde o dítě – a reakcí okolí namísto vyjádření účasti či aspoň mlčení je odsouzení, skandalizace, sprosté urážky a předjímání špatného úmyslu ženy. Na tom máte bohužel Vy svůj podíl.

A ještě jedno srovnání. Představte si, že po silnicích jezdí zelená a modrá auta, která mají na nehodách statisticky srovnatelný percentuální podíl s ohledem na jejich počet a se srovnatelnými následky. Ale výrobce zelených aut, jichž jezdí naprostá většina, neustále vykřikuje, že modrá auta, která jsou v menšině, jsou nebezpečná a jezdit s nimi je hazard a nezodpovědnost. Každý den mají zelená auta nehody, ale to nikoho nezajímá. Když má nehodu jednou za čas modré auto, výrobce zelených aut to automaticky rozhlásí a převezmou to média, která velkou nebezpečnost modrých aut vydávají za pravdu na základě tvrzení výrobce zelených aut, který sice má formální autoritu, ale své tvrzení neprokazuje žádnými důkazy. Je to jak z nějaké absurdní novely, že? Ale bohužel je to Váš styl žurnalistiky.

Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za pozornost a za to, že si tuto moji zpětnou vazbu nebudete brát osobně, ale vezmete si ji jako podnět k zamyšlení a zlepšení Vaší práce při informování o oblasti českého porodnictví objektivně a bez ideologického zabarvení a při respektování ústavně zaručeného práva každého žít svůj život svobodně a po svém. Budu ráda zase za Vaši reakci a případné zodpovězení mých otázek uvedených v textu.

S pozdravem

Zuzana Candigliota
advokátka zabývající se reprodukčními právy žen (www.candigliota.cz)
právnička Ligy lidských práv (www.llp.cz)

 

Seznam článků a mediálních výstupů, jejichž autorkám/autorům je můj otevřený dopis určen:

http://tn.nova.cz/clanek/domaci-porod-skoncil-tragedii-miminku-nepomohli-ani-zachranari.html

Uvedený autor: epa, tn.cz

https://brno.idnes.cz/domaci-porod-novorozenec-smrt-zachranna-sluzba-jizni-morava-p5a-/brno-zpravy.aspx?c=A170926_091543_brno-zpravy_dh

Uvedený autor: Dominika Hromková

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-krimi/496091/dalsi-smrt-pri-domacim-porodu-v-brne-zemrel-novorozenec-ozivovani-nepomohlo.html

Uvedený autor: jn, aba, mat

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pri-domacim-porodu-v-brne-zemrel-novorozenec-20170926.html

Uvedený autor: Růžena Machálková

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pri-domacim-porodu-na-jihu-moravu-zemrelo-dite-privolani-zac/r~0d7f7fc0a29811e7b128002590604f2e/

Uvedený autor: ČTK

https://www.novinky.cz/krimi/450190-na-jihu-moravy-zemrelo-dite-pri-domacim-porodu.html

Uvedený autor: Novinky, ČTK

http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/202304-na-jihu-moravy-zemrelo-dite-pri-porodu-doma/

Uvedený autor: Eurozprávy.cz, ČTK

http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/na-jihu-moravy-zemrelo-dite-pri-porodu-doma-485487

Uvedený autor: ČTK

http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/09/jihu-moravy-zemrelo-dite-pri-porodu-doma/

Uvedený autor: ČTK