MŠE SVATÁ na úmysly rodičů a blízkých dětí zemřelých před narozením

Mše svatá bývá sloužena jednou za čtvrt roku u bratří minoritů v Brně.

 

Nejbližší termíny:

  • čtvrtek 11. 6. 2015
  • čtvrtek 10. 9. 2015

 

Mše sv. začíná v 15:30 hod, přede mší sv. je modlitba růžence, po mši sv. následuje adorace.

 

Jména dětí (napsaná na lístku) přinášíme v obětním průvodu, nebo je můžete zaslat na adresu: tobit@tobit.cz