POCHVALA TOBITU V MONOGRAFII

V září 2016 vydalo nakladatelství Grada odbornou publikaci „Perinatální paliativní péče“.

Autorka, která se dlouhodobě věnuje problematice perinatální ztráty, v ní zmiňuje i Tobit a cituje z příspěvku: VALIŠOVÁ, Jana; KOTRLÝ, Tomáš: Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem. In Stodola Jiří, Kratochvíl Miroslav (eds.). NEJMENŠÍ Z NÁS 2015: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením, 15. 10. 2015, Brno. 1. vydání. Moravská Ostrava: Bios – společnost pro bioetiku, 2015, s. 116-141. ISBN 978-80-905358-3-1.

RATISLAVOVÁ, Kateřina. Perinatální paliativní péče: péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 200 stran. ISBN 978-80-271-0121-4, s. 93.