Reakce předsedkyně spolku Tobit na článek Mladé fronty dnes ze dne 2. 11. 2016

Členové spolku Tobit zajistili od počátku jeho existence ke dni 2. 11. 2016 celkem 18 pohřbů dětí zemřelých před narozením a napomohli nemalému počtu rodičů k tomu, aby jim bylo umožněno rozloučit se se svým dítětem a pohřbít jej.

Svojí činností naše organizace dlouhodobě upozorňuje na nedodržování lidských práv a nesystémovost v českém právním řádu, kdy jsou těla mrtvě narozených dětí, jejichž narození je evidováno na matrice a je jim přidělováno rodné číslo, likvidována v režimu anatomicko-patologického odpadu hromadně s dalším odpadem ze zdravotnictví, pokud pohřbení tohoto mrtvého lidského těla nikdo nezajistil. Obce odmítají zajistit pohřbení těmto malým bezdomovcům bez dědiců, protože vynaložené pohřební náklady nedostanou od státu uhrazeny.

Kolega Tomáš Kotrlý, který dne 13. 10. 2016 odstoupil z funkce výkonného ředitele, vypravil celkem 5 pohřbů dětem zemřelým před narozením, jejichž těla by jinak skončila v nemocničním odpadu.

Ministerstvem pro místní rozvoj navržená a Vládou ČR schválená změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů nemění zákon o státní sociální podpoře. Po nabytí účinnosti této navrhované legislativní změny bude i nadále moci žádat o pohřebné pouze vypravitel pohřbu mrtvě narozeného dítěte, nikoli plodu po potratu, jak je patrno nejen z Důvodové zprávy, ale i ze Závěrečné zprávy RIA či samotného legislativního materiálu.

Navrhovaná novela zákona o pohřebnictví stanovuje obcím pohřbívací povinnost i v případě mrtvě narozených dětí, což bylo jedním cílů našeho snažení o změnu českého právního řádu.

Podle navrženého ustanovení § 5a odst. 2 zákona o pohřebnictví nebude moci poskytovatel zdravotních služeb plod po potratu vydat jiné osobě než uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Spolek Tobit podpořil toto ustanovení v mezirezortním připomínkovém řízení.

Jana Vališová

předsedkyně Tobit, z.s. na svátek všech věrných zemřelých dne 2. listopadu 2016

 

Odkaz do knihovny připravované legislativy (EKLEP):
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNA8CL6T5A&tab=versions

 


 
Reakce předsedkyně spolku Tobit na článek Mladé fronty dnes ze dne 2. 11. 2016 – pdf soubor
 


 
články z MF Dnes