Římskokatolická církev dává všem katolíkům za vzor v pohřbívání našeho spolkového patrona, starozákonního Tobita

„Spravedlivý Tobiáš je chválen pro zásluhy získané před Bohem za to, že pochoval mrtvé, a církev považuje pohřbívání mrtvých za skutek tělesného milosrdenství.“

 
KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY

Instrukce Ad resurgendum cum Christo
o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace ze dne 15. srpna 2016