ZÁKON NA MÍRU ÚŘEDNÍKŮM?

Týdeník Květy | 20.10.2016 | Rubrika: Zaujalo nás spor | Strana: 22 |

Proti

JAROSLAV MANGL, předseda Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR:

MMR ČR novelu pojalo výlučně jako svůj zákon.

Přesně určitelní ministerští úředníci si novelu připravili pro svoje soukromé zájmy a podnikání, jak se domníváme. Odborná veřejnost pracovala na svém návrhu novely nepřetržitě od roku 2011, a ministerstvu stačí rok a půl? Ministerstvo k novele z pera odborné veřejnosti téměř vůbec nepřihlédlo. Naopak stávající zákon rozvolňuje v konečné podobě novely k tíži našich spoluobčanů.

K obvinění, že pohřební služby chtějí jen zvýšit svoje příjmy (povinné obřady, zákaz levných rakví aj.), Jaroslav Mangl dodává: „Obvinění je lživé… Povinné obřady, zákaz levných rakví aj. je pouze výsledek prosazování ministerské novely a šíření nepravdivých informací. Je to nesmysl; jak někdo chce zakazovat prodej levných rakví? Nežijeme v autoritářském státě. Nicméně obsah vaší otázky, podle našeho soudu, směřuje na přípravu snadného tunelování našeho veřejného rozpočtu za pomoci ministerské novely. Bude-li uzákoněn povinný smuteční obřad a drahá rakev u segmentu osob, které již nikoho nemají, do toho podle záměru MMR patří i oněch 35 761 plodů po potratu a mrtvě narozených dětí ročně. Tomu se odborná veřejnost brání. Je naše povinnost chránit naše spoluobčany, ale vidíme některým úředníkům i ministerstvu pod prsty, proto nás ministerstvo lživě a účelově osočuje. Dodneška jsme se od paní ministryně Šlechtové například nedozvěděli, kdo komu lámal nohy, jak halasně v médiích prohlašovala. Stále čekáme na odpověď, bez ní je to z našeho pohledu šíření poplašné zprávy a pomluva.“

 

JUDR. PETR RAMBOUSEK, Český institut balzamovačů:

Z odborného hlediska je návrh zákona nekompetentní od samého počátku. Podezříváme některé z autorů a tvůrců ministerské novely ze střetu jejich soukromých zájmů se zájmem veřejným a z nyní již konané i připravované možnosti tunelovat veřejný rozpočet státu na pohřebném pro své vlastní osobní obohacení. Může se jednat o účelové čerpání pohřebného z veřejných rozpočtů (z. č. 117/1995 Sb.) přes nastrčené spolky, jiné osoby, a to i ve zdravotnictví apod., které by prováděly, a již nyní i ostatně v rozporu se zákonem provádějí, pohřbívání mrtvě narozených dětí a plodů po potratech. Při počtu těchto případů podle demografické ročenky ČSÚ za rok 2015 (35 761 plodů plus 398 případů mrtvě narozených dětí) a pohřebném v částce 5 000 Kč hrozí škody až ve výši 181 milionů Kč ročně.

 

LADISLAV KOPAL, předseda Sdružení pohřebnictví v ČR:

Ministerstvo odbornou veřejnost přehlíží, jeho jednání je projevem arogance veřejné moci. Jednoznačně vystupuje z pozice síly. Pracovníci ministerstva (úředníci) si myslí, že vědí lépe než občané či odborná veřejnost, co je pro občany dobré. Anebo se neptají na názor občanů (odborné veřejnosti), protože mají vlastní prospěch z toho, co občany poškozuje, či prostě názorem občanů (odborné veřejnosti) pohrdají.