OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

 

Dne 2. října 2015 jsme na základě osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy (S-MP/1549834/2015) zahájili veřejnou sbírku k získání finančních prostředků na:


- osvětu v oblasti zajištění pietního zacházení s dětmi zemřelými před narozením a jejich registraci

- úhradu telefonních poplatků na provoz telefonické poradny pro pozůstalé rodiče

- úhradu nákladů na provoz a aktualizaci nekomerčních internetových stránek spolku www.tobit.cz za účelem šíření osvěty a pro provoz internetové poradny pro pozůstalé rodiče a kontakt s veřejností

- zakoupení počítačového vybavení za účelem tvorby osvětových materiálů pro provoz internetové poradny pro pozůstalé rodiče a kontakt s veřejností, popř. pro další aktivity spolku Tobit, z.s. uvedené v jeho stanovách

 
Pomoci můžete zasláním libovolného finančního daru na sbírkový účet vedený u Fio banky, a.s. číslo

2700770603/2010

 
O dalších formách možné pomoci Vás budeme průběžně informovat.

 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu.

Za spolek Tobit, z.s.
Jana Vališová, předsedkyně