Pohřbívání mrtvě narozených dětí v Belgii

Zdoj: https://hulshout.n-va.be/nieuws/slimmerick-van-hulshout
Překlad: Štěpánka Kotrlá

Místní úřady jsou zodpovědné za údržbu a vedení místních hřbitovů. Na základě rostoucích žádostí rodičů o pohřbívání jejich mrtvě narozených dětí, může místí správa pro takovéto tělesné pozůstatky vyhradit již existující místo. V praxi to znamená, že se na hřbitově rezervuje oblast, které se pak říká “hvězdičková” nebo “embryová” louka.

V roce 2014 byla provedena v tomto směru změna vyhlášky, podle které mohou být mrtvě narozené děti pohřbeny nebo zpopelněny nezávisle na době trvání těhotenství. Rodiče mají tedy nyní na výběr mezi kremací, pohřbem do země či hvězdičkovou loukou.

VYHLÁŠKA

Zřízení hvězdičkové louky není povinné a ponechává se plně na zvážení místní samosprávy.

Vlámský dekret v článku 15 §2 ze 16. ledna 2004 dával rodičům právo na pohřbení či kremaci mrtvě narozených dětí minimálně od 12. týdne těhotenství, kterým nebyl vystavován rodný ani úmrtní list. Tyto děti tak neměly křestní jméno ani příjmení. Nemocnice a obecní úřady byly povinny vyhovět přání rodičů ohledně přidělení jména, avšak rodiče neměli právo zapsání jména dítěte na úřadech vyžadovat. Jednalo se tedy o vstřícnost místních institucí vyhovět rodičům. V praxi k tomu sice docházelo, nicméně takové žádosti nebyly ze strany rodičů časté.

Změna vyhlášky zrušila minimální dobu těhotenství. Rodiče tak nyní mají právo tělo svého mrtvě narozené dítě pochovat do země, zpopelnit či mu dát místo na hvězdičkové louce.

POJMENOVÁNÍ

Hvězdičková louka je místo na hřbitově specificky vyhrazené pro vzpomínku na mrtvě narozené děti, neboť i když se rodiče nerozhodnou pro pohřbení do země či kremaci, potřebují si své dítě připomínat a mít možnost se s ním alespoň virtuálně bez přítomnosti ostatků důstojně rozloučit. Na takovéto louce mohou rodiče svému dítěti dopřát jeho místo zapsáním do hřbitovní evidence.

Pozornost si zaslouží i samotný název. Pojmenování “embryová louka” bývá vnímáno jako studené, technické a tak trochu nedůstojné. Nejde přece jen o embrya, nýbrž o děti. Na druhé straně však nelze vyhovět všem požadavkům v tomto směru, neboť jde o velmi osobní a delikátní záležitost.

Zde několik příkladů:
- V obci Zomergem používají pojmenování “andělská louka”, což je sice pojmenování poetické, nikoli však bez náboženského zabarvení.
- Obec Destelbergen zvolila pojmenování “hvězdičková louka”, které, ať již vědomě či nevědomě, navazuje na přírodní symboly a utěšující aspekt hvězd na obloze, které jsou s námi neustále.
- Město Dendermonde zvolilo pojmenování “tichá dětská louka”.

ZŘÍZENÍ

Z údajů z roku 2011 vyplývá, že ze 308 vlámských měst a obcí hvězdičkovou louku již zřídilo 129. Mezitím se k této iniciativě přidává stále více obcí a měst.

Při zřízení je nutno dbát na následující:
- přístupnost takového místa (vyztužení cest a chodníků, delší otevírací doba hřbitova…)
- jasná rozpoznatelnost místa a jeho označení na mapě hřbitova
- určení místa, na kterém může být prováděn menší obřad
- forma památníků: hvězdičky, kameny, motýlci, …
- rodiče, kteří si zvolí kremaci mohou u této louky umístit urnu
- zřízení laviček
- navození atmosféry klidu a bezpečí pomocí přírodních materiálů, květinové výzdoby…
- lze zapojit různé spolky, které mohou přispívat texty, které pak mohou být na louce vystaveny

Několik příkladů:
- Obec Zomergem zřídila místo louky pamětní kámen, na kterém mohou rodiče umístit jméno svého zemřelého dítěte.
- V Koekelare zase zřídili “hvězdičkový kopec”, na kterém probíhají anonymní “obřady”. Hvězdičku si rodiče mohou zakoupit na městském úřadě.
- Obec Rotselaar zřídila puzzlovou louku, na které leží velký kámen s básní od Claere Vandenabeeleho.
- Město Lokeren zřídilo velkou louku, ozdobenou masívním kamenem, na kterém je vyryt citát Brama Vermeulena “posunul jsem kamenem”. Každý rodič na něj může položit svůj kamínek.
- Město Dendermonde zaúkolovalo místní večerní akademii umění k předložení vhodného návrhu. Plánují zřídit “motýlí strom”, na kterém budou pověšena jména zemřelých dětí.
- Obec Heverlee uvolnila na hřbitově místo bez náhrobních desek. Jsou zde pouze umístěný bílé hvězdy se jmény dětí.