Reakce na článek MF Dnes ze dne 10. 11. 2016

Nebýt spolku Tobit, nebylo by v Mladé frontě DNES o čem psát.

Prostřednictvím údajně nejčtenějšího periodika v naší zemi se dostala problematika nepietního zacházení s dětmi zemřelými před narozením a nedodržování lidských práv v ČR do nejširšího povědomí veřejnosti.

Děkujeme za ocenění našeho úsilí o změnu českého právního řádu.
Souběžně nadále poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc rodinám zasaženým perinatální ztrátou.
Všem, kteří nám od zveřejnění článku MF Dnes ve svátek všech věrných zemřelých vyjadřují svoji podporu, děkujeme.

PŘEHLED VYPLACENÝCH DÁVEK SSP

Článek MF Dnes ze dne 10. 11. 2016