Projednání novely zákona o pohřebnictví v garančním výboru

Ve čtvrtek dne 9. 2. 2017 bude na základě usnesení č. 1536 54. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od 9.00 hod. zahájeno ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednání Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, /sněmovní tisk 954/.

Jednání výboru je veřejné a uskuteční se v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, místnost č. B211.
Při vstupu do budovy je třeba předložit platný občanský průkaz či cestovní pas.