Novela zákona o pohřebnictví ve třetím čtení

Po projednání písemných pozměňovacích návrhů, které k návrhu novely zákona o pohřebnictví uplatnili paní a páni poslanci Jitka Chalánková (TOP09), Milada Halíková (KSČM), Zuzana Šánová (ANO 2011), Lukáš Pleticha (ČSSD), Josef Šenfeld (KSČM) a Jiří Štětina (Úsvit), v garančním výboru dne 14. 3. 2017 (tisk 954/4 ) bude v pátek 28. 4. 2017 v rámci 56. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednáván jako bod č. 1 ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/.

Jednání je možné sledovat v přímém přenosu (audio či video): http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=328