RAKOUSKO umožní registraci potracených dětí

Rakouský parlament projednal a koncem roku 2016 schválil změnu tamní legislativy, která umožní registraci plodu po potratu na matrice. Počínaje druhým čtvrtletím letošního roku bude moci matka nebo otec po souhlasu matky požádat o registraci potraceného u místně příslušného registrátora.

Po Německu, kde legislativní změnu obdobného obsahu přijal Bundestag počátkem roku 2013, Polsku, kde lze již pět let zapsat na matričním úřadu dítě zemřelé před narozením bez ohledu na jeho gestační stáří, je Rakousko další ze sousedních zemí, která hmatatelně respektuje Článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod – Právo na respektování soukromého a rodinného života.

Věřím, že obdobného výsledku dosáhneme v budoucnu i v České republice, která zatím své sousedy dohání alespoň ve snaze změnit stávající neexistenci pravidel pro důstojné a pietní zacházení s pozůstatky dětí, které zemřely před svým narozením, a podaří se nám tak reálně naplnit také další z nosných důvodů vzniku naší nevládní neziskové organizace v roce 2013.

Jana Vališová
předsedkyně Tobit, z.s.